Löpande information och nyheter från oss på H2M

Kungsleden utökar samarbetet med H2M

Fastighet i Kista med tegelfasad, driftuppdrag H2MIdag startar H2M ett nytt driftuppdrag i Södertälje åt Kungsleden. Sammanlagt tar H2M hand om 200 000 kvm kontor och andra affärsverksamheter.

– Vi är väldigt glada över att få utökat förtroende från Kungsleden, säger Stefan Värehag, operativchef på H2M. Sedan tidigare tar vi hand om fastigheter i Kista och nu är det ytterligare bestånd i Södertälje som vi får förtroende att ta hand om.

Publicerat 1 november 2018

Hållbarhetsfokus

Fastighetsdrift hållbarhetsfokus i befintliga fastigheterFastighetsbranschen står idag för ca 15 % av världens koldioxidemissioner men i Sverige uppgår det till närmare 30 % eftersom förbrukningen av värme, el och varmvatten är högre här jämfört med fastigheter i andra klimatzoner. Det är därmed en sektor som kräver förändring för att minska klimat- och miljöpåverkan. På många områden har fastighetsbranschen redan kommit långt men det finns mycket kvar att göra. Varje fastighet är unik och kräver sin specifika åtgärd, byter fastigheten hyresgäst kan det påverka hur en energioptimering utfaller.

De flesta studier över fastigheters klimatpåverkan är överens om att användningen är den livscykel som står för den största utsläppsmängden och att det ger störst vinst att satsa på energieffektiva fastigheter. Man tjänar alltså på att bygga rejält från början, att välja tjockare isolering, tätare fönster och styrda luftflöden. Det är väldigt viktigt för att minimera energiförlusterna i användandet. Tillverkningsprocessen är också energikrävande men slår man ut tillverkningen på fastighetens hela livscykel så blir det ett ganska lågt värde på utsläppen per år och det gäller oavsett vilket material man använder. Materialvalet kan dock vara viktigt ur andra aspekter. Vill man skapa en byggnad med lågt klimatavtryck gäller det att se till helheten och inte bara utsläpp av koldioxid eller energiåtgång.

Ett annat sätt är att låta fastigheten skapa energi genom att använda solceller, vattenburna solpaneler eller återvinna av värme och kyla. För nyinstallation av solceller kan man få bidrag, detta gäller både privatpersoner och företag. Det här är något som ständigt ökar och i takt med att solpanelerna blir bättre och kan integreras i fastighetens konstruktion så blir det allt attraktivare att ersätta altantak med solpaneler eller bygga en laddstation för elbilar med solceller som också fungerar som carport. I Sverige levererar solpaneler energi under hela året och solen behöver inte ens skina från klarblå himmel.

Genom att arbeta aktivt med små förbättringsåtgärder, efter att man stakat ut målet med en energieffektiv fastighetsförvaltning så reducerar man både kostnaden för åtgärderna och maximerar vinsten. En effektivisering handlar oftast inte om en totalrenovering till dyra pengar utan om att leta förbättringar i det dagliga, som att uppgradera fastighetens ventilation eller att jobba aktivt för lägre förbrukning av vatten som exempel.

Vi arbetar ofta med miljöincitament i våra avtal, där sänkt förbrukning av energi är en målsättning. Vi genomför bland annat energikartläggningar, skapar underlag för långsiktigt hållbara underhållsplaner och hjälper till med allt inom energibesparing, från projektering av hela anläggningar till driftsättande och användande. Samarbetet mellan förvaltning, drift och  energi är vårt viktigaste verktyg för att skapa helhet i de fastigheter vi tar hand om.

Publicerat den 2018-10-26

Pembroke har Sveriges mest nöjda hyresgäster!

För andra året i rad har vår kund Pembroke Sveriges mest nöjda hyresgäster enligt Fastighetsbarometern Kontor.

”In Stockholm, Pembroke’s in-house team, in partnership with selected specialists from H2M Fastighetsteknik and Coor Service Management, handle property management across two CBD buildings, Mästerhuset and Sveavägen 14. This, in combination with an active and long-term focused day-to-day management, has proven a rewarding strategy for achieving customer service of the highest quality.”

– Vårt uppdrag handlar bland annat om daglig drift och felavhjälpande underhåll berättar Stefan Värehag,  operativ chef på H2M. extra roligt är att de punkter som mäter vår roll har ökat i nöjdhet sedan föregående år.  Hyresgästerna är mer nöjda med både felavhjälpning, inomhusmiljö och service. Det är superkul och vi är väldigt glada för kundens fina resultat i sin verksamhet konstaterar Stefan.

Läs mer om Pembroke och undersökningen:
https://www.pembroke.com/news/pembroke-once-again-receives-award-for-sweden-s-most-satisfied-office-tenants

publicerat 19 oktober 2018

Omorganisation på H2M

H2M är specialister i teknisk fastighetsservice med kunder inom både offentlig, privat och kommersiell fastighetsförvaltning Vi erbjuder allt från rådgivning och planering till operativt arbete inom Drift, Energi, Byggservice, El, VVS, Markservice, Förvaltning och Säkerhet. Vi tror på omtanke och kunskap!

Sedan 2015 har H2M successivt utökats inom en rad kompetensområden så som el, bygg, mark och förvaltning. Våra kunder har efterfrågat fler och fler tjänster som komplement till driftavtalen. Under åren har bygg- och markverksamheten expanderat mot nya marknader och externa kunder.

– Stödfunktionerna har vuxit från driftservice till att bli mer renodlade bygg och markföretag Det har lett till att servicen som komplement till driften inte längre fungerar som det var tänkt och vi ser nu ett behov av att återgå till den ursprungliga planen för att stärka vår kärnverksamhet, fastighetsdrift. Därför har vi beslutat att omorganisera företaget så att driftorganisationen helt blir huvudansvarig för mark- och byggservicen, där huvudinriktningen ska vara service mot våra avtalskunder, berättar Paul Wan, VD för H2M.

H2M levererar fastighetsdrift med högt teknikfokus till privata och kommersiella fastighetsägare i Stockholm och Mälardalen och omorganisationen kommer stärka företaget framåt men alla anställda kommer inte kunna erbjudas nya anställningar

– Tyvärr innebär omorganisationen också att vi behöver säga upp tre personer från mark och därför är det här en mycket ledsam och tråkig nyhet för oss i den gröna familjen, avslutar Paul.

Under 2018 sysselsatte H2M 178 personer och beräknas nå en omsättning på 220 miljoner.

Publicerat den 19 oktober 2018

H2M certifierade Great Place to Work

H2M:s ledning tar emot certifieringen Great Place to Work 2018 på vvs-museet

H2M har sedan starten 2003 fokuserat på att vare en bra arbetsplats där människor bryr sig om varandra och arbetar tillsammans. Under 2017 valde vi Great Place to Work som modell för att ta arbetet vidare på ett strukturerat och bra sätt. Great Place to Work mäter till exempel tillit till ledningen, kamratskap och utveckling och det kokas ned till ett mått på hur nöjda och stolta vi är med vår arbetsplats. Hela 88 % av våra medarbetare tycker att vi är en mycket bra arbetsplats!

– 2017 valde vi att starta ett samarbete med Great Place to Work för att på ett strukturerat sätt jobba vidare med att  bli än ännu bättre arbetsplats. Att nu, ett knappt år senare, bli certifierade som en utmärkt arbetsplats, ett Great Place to Work, känns fantastiskt roligt, berättar Malin Danielsson HR chef på H2M. Målet är att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser och certifieringen är ett kvitto att vi tagit ett stort steg i rätt riktning. Med Great Palce to Work får vi en bra analys av de områden som mäts och det ger oss enkla verktyg för hur vi kan arbeta vidare för att bli den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare, fortsätter Malin. Årets undersökning visar att förtroendet har ökat i samtliga delar som mäts. Det här arbetet är otroligt viktigt för alla våra medarbetare så att de trivs och vill fortsätta jobba tillsammans. Det är dom som skapar H2M och allt vi står för, avslutar Malin.

Certifieringen kommer firas under fredagen med bubbel till alla medarbetare och anställda.

Om företaget Great Place to Work

Great Place to Work® hjälper organisationer inom alla branscher och av alla storlekar att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. De som av sina egna medarbetare rankas allra högst i våra medarbetarundersökningar lyfts fram på våra listor över de bästa arbetsplatserna, och erhåller vår kvalitetsutmärkelse Sveriges Bästa Arbetsplatser.

 Läs mer om H2M och hur det startade

Publicerat 2018-10-05

Specialister inom teknisk fastighetsservice.