Teknisk service med omtanke och kunskap!

Våra värderingar är viktiga för oss, de genomsyrar våra tjänster, vår leverans och hur vi agerar som företag och medmänniskor på vår arbetsplats.

Vår vision är att H2M ska vara den självklara samarbetspartnern vid valet av fastighetsrelaterade tjänster. Där vi genom ansvar, engagemang, kvalitet och öppenhet skapar effektiva fastighetsrelaterade tjänster och ett högre värde för våra kunder och medarbetare, med omtanke och kunskap i fokus.

Omtanke

Omtanke yttrar sig i allt från varje medarbetares ansvar för sina arbetsuppgifter och kundens bästa, till vårt samhällsengagemang för en hållbar utveckling. Att visa omtanke om såväl kollegor som kunder, hyresgäster, leverantörer och omvärlden i stort är en av grundpelarna i H2M och något vi strävar efter att leva upp till varje dag.

Kunskap

Genom kunskap ska varje medarbetare kunna erbjuda kunden de bästa alternativen både vad gäller effektivitet och miljö. Kunskap innebär också att vara påläst, förberedd, kompetent och lösningsorienterad. Varje medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll utifrån sina förutsättningar och önskemål. Vi är en arbetsplats som växer med dig.