Gamla Stan

Stockholm stad, Fastighetskontoret

H2M har anlitats sedan 2006 av Stockholms stad för olika driftuppdrag. Idag har H2M hand om felanmälningar och drift i Slakthusområdet. Både kontor och andra verksamheter finns här även om området står in för en betydande förvandling de kommande åren.

Kundbeskrivning: Slakthusområdet. Kund sedan 2006.
Uppdragsbeskrivning: Driftuppdrag och felanmälningar.
Objekt: Kontor och lokaler.
Omfattning: 29 fastigheter / 77 350 kvm.

Läs mer om Stockholms stad

H2M – Specialister inom teknisk fastighetsservice