Vi tar hand om din fastighet!

Med 200 specialister inom teknisk fastighetsdrift är vi ett av Stockholms största bolag inom fastighetsdrift. Våra medarbetare hjälper dig med dina utmaningar oavsett vad du behöver hjälp med. Tillsammans skapar vi välskötta fastigheter där människor trivs och mår bra.

Du väljer vilka delar du behöver hjälp med och avtalen är alltid på dina villkor. Fördelarna med att samla alla tjänster i samma bolag är att du som kund alltid får tillgång till en samlad kunskap oavsett vilka tjänster du köper. Fastighetens olika behov överlappar ofta varandra eller förändras över tid, vår organisation är framtagen för att du som kund alltid ska få det bästa i alla led från byggservice till avancerad styr- och reglerteknik.

En kontaktyta för alla frågor

Vår filosofi är raka och enkla kontaktvägar oavsett vilka tjänster du köper får du en egen driftsamordnare eller projektledare. Tillsammans tar vi fram de bästa lösningarna för ditt behov. Fastighetsägande ska vara enkelt med oss som partner.

Våra övergripande tjänsteområden

Kontaktperson

Paul Wan
Koncernansvarig

Tel 08-28 87 78
Mobil 070-873 37 80
E-post Paul.Wan@h2m.se