Snabb hjälp i vardagsmiljön

Våra kunder har ofta behov av mindre byggarbeten i befintlig miljö. Likväl är det arbeten som ofta kräver en eller flera specialiserade yrkeskompetenser på byggsidan. Då finns vi alltid nära.

Inte minst erbjuder vi servicedelen inom bygg – från enklare snickerier och reparationer, till hyresgästanpassningar i både större och mindre omfattning på bl.a. förskolor, skolor, äldreboenden, vårdinrättningar, köpcentrum och kontor. Vi genomför också mer avancerade projekt i kulturhistoriskt värdefulla miljöer som i K- eller Q-märkta fastigheter där stor yrkeskunskap och bred erfarenhet behövs.

På alla nivåer

Ofta rör vi oss på insidan av fastigheten men även takreparationer och anläggningar i utemiljö, som lekplatser på förskolor, är vanliga uppdrag. Oavsett var och när vi arbetar så är det alltid med fingertoppskänsla och med största möjliga hänsyn till pågående verksamhet.

Våra tjänster kring området Bygg

Kontaktperson

Mikael Lindström
Ansvarig Bygg

Tel 070-110 20 81
E-post mikael.lindstrom@h2m.se

Våra certifikat och behörigheter

Se även våra andra tjänster

H2M spindeln

Specialister inom teknisk fastighetsservice.