Leda och planera

Att lyckas med projekt är ingen självklarhet. En av de viktigaste förutsättningarna är en stark projektledning. Vi kan åta oss alla nivåer, från projektering till projektledning och utförande.

Ett lyckat projekt kräver tydliga mål och god planering av omfattning, kostnader, tider samt kvalitet och miljö. Ett stort engagemang i alla delar är därför ofta nyckeln till framgångsrika projekt, likaså kommunikation och samverkan mellan parterna.

Projektering

Vi hjälper gärna till redan från idéstadiet. Om så önskas tar vi fram program och lösningar, val av utrustning, metod och slutligt resultat. Våra erfarna medarbetare finns alltid nära till hands. Gäller det projekt i anslutning till befintlig fastighet har de dessutom god kännedom om objekten vi redan driftar. På så sätt blir det enkelt att hämta in information och minska risken för oförutsedda överraskningar.

Projektledning

Att vara en bra projektledare kräver både erfarenhet och kompetens. En god förståelse för beställarens ombud, entreprenadjuridiken och ekonomisk uppföljning är viktigt för att driva projektet framåt. Våra kvalificerade och certifierade medarbetare (BAS-P, BAS-U) har mångårig erfarenhet av projektledning och samordning av andra entreprenörer.

Oberoende av genomförandeform fokuserar vi på att skapa engagemang från alla i projektet samt att leda projektörer och entreprenörer mot uppställda mål.

Våra tjänster kring området Bygg

Kontaktperson

Mikael Lindström
Ansvarig Bygg

Tel 070-110 20 81
E-post mikael.lindstrom@h2m.se

Kontaktperson

Ludvig Bloss
Ansvarig El

Tel 08-408 896 01
E-post Ludvig.Bloss@h2m.se

Våra certifikat

Se även våra andra tjänster

H2M spindeln

Specialister inom teknisk fastighetsservice.