Från tillsyn till underhåll

Ända sedan starten 2003 har H2M varit inriktade på fastighetsdrift med högt teknikfokus. På så sätt hjälper vi våra kunder att få tydliga beslutsunderlag och därmed maximera driftnettot.

Vår personal har erfarenhet av allt från parklekar och förskolor till akutsjukhus och köpcentrum. Genom erfarenhet vet vi att noggrann tillsyn och skötsel i kombination med en väl genomarbetad underhållsplan bidrar till ett högre driftnetto.

Bred kompetens i samverkan

I vår organisation samarbetar vi prestigelöst och hjälps åt. Under åren har vi byggt upp en engagerad medarbetarstyrka inom en rad olika kompetensområden. Tillsammans sätter vi dig som kund i centrum och samverkar med gemensamt fokus på en fastighetsdrift med omtanke och kunskap.

För att ytterligare förenkla kan vi också hjälpa dig genom vårt tekniska förvaltningsstöd som samordnar vår kunskap med dina behov. Tillsammans skapar vi välskötta fastigheter där människor trivs.

Driften organiseras med en ansvarig tekniker samt driftsamordare och kundtjänst. Varje tekniker har också tillgång till specialister inom de olika yrkeskategorierna för att underhålla och förebygga. Genom samarbete når vi resultat.

Våra tjänster kring området Drift

Kontaktperson

Tony Erlandsson
Ansvarig Drift

Tel 08-560 059 82
E-post tony.erlandsson@h2m.se

Våra Certifikat

Se även våra andra tjänster

Specialister inom teknisk fastighetsservice.