Från tillsyn till underhåll

Sedan 2003 har H2M varit inriktade på fastighetsdrift med högt teknikfokus. Genom vår tekniska kompetens hjälper vi våra kunder med att utveckla hållbara fastigheter där människor trivs och mår bra.

Vi har har erfarenhet av allt från parklekar och skolor till akutsjukhus och köpcentrum. Vi vet att noggrann och strukturerad tillsyn och skötsel i kombination med väl genomarbetade underhållsplaner bidrar till en högre avkastning och lägre driftskostnad.

Bred kompetens i samverkan

I vår organisation samarbetar vi och hjälps åt, tack vare vår breda kompetens så kan vi ta ett helhetsansvar för våra kunders fastigheter. Tillsammans sätter vi dig som kund i centrum och levererar fastighetsdrift med omtanke och kunskap i fokus.

Driften organiseras med en ansvariga tekniker, driftsamordare och kundtjänst. Varje tekniker har tillgång till samtliga specialister och den samlade kompetensen är till för alla våra kunder. Genom samarbete når vi resultat.

Kontaktperson

Jerry Park
Teknisk chef

Tel +468-288766
E-post jerry.park@h2m.se

Läs mer

H2M – Specialister inom teknisk fastighetsservice