Hög avkastning – små insatser?

En stor del av driften i en fastighet är att utveckla och effektivisera de olika system fastigheten behöver för att fungera. För att kunna göra det, är kunskap ett måste.

Driftåtgärder på energisidan handlar mycket om att analysera samverkan mellan olika delar fastighetens system. Vi tittar tex på balansen i ventilationen, såsom temperatur på luftflöden, luftmängd och hastighet i förhållande till önskade värden.

Ett köpcentrum är en delikat blandning av olika system som är utvecklade för att stödja varandra. Ett byte av lampor i en enskild butik kan sluta med att en byggfläkt behövs för att hålla värmen på lagret. Vår styrka ligger i vår samlade kunskap.

Att få fram hållbara fastigheter handlar inte enbart om att byta ut befintliga system, det handlar minst lika mycket om att optimera och utveckla de system som finns.

Kontaktperson

Jerry Park
Teknisk chef

Tel +468-288766
E-post jerry.park@h2m.se

Läs mer om Drift

H2M – Specialister inom teknisk fastighetsservice