Hög avkastning trots små insatser

En stor del i teknisk fastighetsdrift är att utveckla och effektivisera de olika system en fastighet består av. För att kunna göra det är god kunskap om de olika delarna ett måste.

Driftåtgärder på energisidan handlar bland annat om att studera samverkan mellan olika delar i systemet. Vi tittar till exempel på balansen i ventilationssystemen, såsom inblåsningstemperatur, luftmängd och hastighet i förhållande till önskat värde.

Att se över systemen kan ha en stor betydelse för utgifterna och driftnettot. Även små justeringar kan bidra till betydande energivinster.

Som stöd till våra drifttekniker har vi en enhet med spetskompetens inom energi. Bland annat erbjuder vi tjänster såsom termografering och energioptimering. Läs mer under Energi.

Våra tjänster kring området Drift

Kontaktperson

Tony Erlandsson
Ansvarig Drift

Tel 08-560 059 82
E-post tony.erlandsson@h2m.se

Våra certifikat

Se även våra andra tjänster

H2M spindeln

Specialister inom teknisk fastighetsservice.