Rycker ut dygnet runt

Felavhjälpande underhåll är kostsamt. Genom det förebyggande arbetet minimeras antalet fel.  Men ibland inträffar ändå oförutsedda saker som skapar problem.

När ugnen plötsligt går sönder i skolans kök, precis när lunchen ska tillagas, gäller det att handla snabbt. Ingen vill att maten ska bli förstörd eller att barnen  ska gå hungriga. Kvick drifttekniker meckar loss allt och konstaterar vad som behöver lagas, ringer vår smed och på mindre än 60 min är allt fixat och återmonterat. Köksmästaren med personal bjöd på både leenden och slottstek den dagen.

Planerat underhåll ger alltid mer tillbaka

Studier har visat att ett alltför sparsamt planerat underhåll ger en högre total underhållskostnad, då det felavhjälpande underhållet oftast ökar mer än besparingen. Det lönar sig alltså att förebygga akuta fel, även om de inte alltid kan undvikas som i exemplet ovan.

Oavsett om det är felavhjälpande underhåll hos hyresgästerna, som i exemplet ovan, eller i de tekniska installationerna så åtgärdar vi ärendena snabbt. Fokus ligger på att minimera påverkan på både fastighetens funktion och för hyresgästerna, dygnet runt.

Högt betyg i NKI

Nöjda hyresgäster är A och O för en lönsam fastighet. H2M bidrar genom en hög och synlig närvaro och att alltid finnas till hands. Ett kvitto på detta är att vi erhåller höga poäng i fastigheternas NKI-undersökningar, ibland så höga som 100 procent. Kontakta oss så berättar vi mer om vårt sätt att jobba.

Kontaktperson

Jerry Park
Teknisk chef

Tel +468-288766
E-post jerry.park@h2m.se

Läs mer om drift

H2M – Specialister inom teknisk fastighetsservice