Rycker ut dygnet runt

Felavhjälpande underhåll är en kostnadsdrivare som i möjligaste mån ska minimeras. Ibland inträffar ändå oförutsedda fel och då är vi alltid nära till hands och snabbt på plats.

Studier har visat att ett alltför sparsamt planerat underhåll ger en högre total underhållskostnad, då det felavhjälpande underhållet ökar mer än besparingen. Det lönar sig alltså att förebygga akuta fel, även om de inte totalt kan undvikas.

Oavsett om det är felavhjälpande underhåll hos hyresgästerna eller i de tekniska installationerna så åtgärdar vi ärendena inom föreskriven tid. Fokus ligger på att minimera påverkan hos hyresgästerna och fastighetens funktion, dygnet runt.

Högt betyg i NKI

Nöjda hyresgäster är A och O för en lönsam fastighet. H2M bidrar genom en hög och synlig närvaro och att alltid finnas till hands. Ett kvitto på detta är att vi erhåller höga poäng i fastigheternas NKI-undersökningar, ibland så höga som 100 procent.

Våra tjänster kring området Drift

Kontaktperson

Tony Erlandsson
Ansvarig Drift

Tel 08-560 059 82
E-post tony.erlandsson@h2m.se

Våra certifikat

Se även våra andra tjänster

H2M spindeln

Specialister inom teknisk fastighetsservice.