Lönsam framförhållning

Det lönar sig att lägga lite extra krut på det planerade underhållet, inte minst för att minska akuta fel som i slutänden kostar mer.

Planerat fastighetsunderhåll har stor betydelse för funktionalitet och driftsäkerhet. Genom välplanerade åtgärder minimeras riskerna för skador på människor och miljö, kapitalförstörelse undviks och fastigheternas funktionalitet bibehålls.

Att arbeta aktivt med planerat underhåll är kort sagt ett rationellt och kostnadseffektivt sätt att minska den totala underhållskostnaden för fastigheten.

Spårbarhet ger kontroll

Vi på H2M vill bidra till ett aktivt arbete med det planerade underhållet och har tagit fram ett datoriserat system för vår avvikelsehantering. Resultat av detta presenteras via en rapport på varje driftmöte.

Till exempel kan kostnaden för skadegörelse brytas ut och lämpliga åtgärder sättas in. Det blir också enkelt att avgöra vem som är betalningsansvarig, vilket underlättar för er och era kunder.

Våra tjänster kring området Drift

Kontaktperson

Tony Erlandsson
Ansvarig Drift

Tel 08-560 059 82
E-post tony.erlandsson@h2m.se

Våra certifikat

Se även våra andra tjänster

H2M spindeln

Specialister inom teknisk fastighetsservice.