Söker med ficklampa

Lönsam framförhållning

Ett välplanerat underhåll lönar sig alltid, inte minst för att akuta fel kostar mer än systematiska kontroller.

Planerat fastighetsunderhåll har stor betydelse för funktionalitet och driftsäkerhet. Genom välplanerade åtgärder minimeras riskerna för skador på människor och miljö, kapitalförstörelse undviks och fastigheternas funktionalitet bibehålls.

Att arbeta aktivt med planerat underhåll är kort sagt ett rationellt och kostnadseffektivt sätt att minska den totala underhållskostnaden för fastigheten.

Spårbarhet ger kontroll

Vi på H2M vill bidra till ett aktivt arbete med det planerade underhållet och har tagit fram ett datoriserat system för vår avvikelsehantering. Resultat av detta presenteras via en rapport på varje driftmöte.

Till exempel kan kostnaden för skadegörelse brytas ut och lämpliga åtgärder sättas in. Det blir också enkelt att avgöra vem som är betalningsansvarig, vilket underlättar för er och era kunder.

Kontaktperson

Jerry Park
Teknisk chef

Tel +468-288766
E-post jerry.park@h2m.se

Läs mer

H2M – specialister inom teknisk fastighetsservice