Teknisk drift på dina villkor

Fastighetsteknik kan vara avancerad. Men du kan vara säker på att vi anpassar tekniken efter er, inte tvärtom. Den ska vara ett pålitligt stöd för att uppnå kostnadseffektivitet i vardagen.

Från enklare tillsyn till bevakning av myndighetsbesiktning – allt finns inlagt i vårt ärendehanteringssystem så att det utförs i rätt tid med rätta intervaller.

Noggrannt framtagna checklistor säkerställer också att vi snabbt och friktionsfritt kan ta över driften av en fastighet.

Nyttan sätts i första rummet

Tekniken ska vara användbar för såväl utvärdering bakåt som planering framåt. Genom systematisk dokumentation av avvikelser skapas underlag för felavhjälpande alternativt planerat underhåll.

Vi arbetar löpande med driftoptimering, exempelvis inställningar på tidkanaler i fläktsystem. Ännu fler besparingar kan ofta göras genom energioptimering där vi även studerar samverkan mellan olika delsystem.

Våra tjänster kring området Drift

Kontaktperson

Tony Erlandsson
Ansvarig Drift

Tel 08-560 059 82
E-post tony.erlandsson@h2m.se

Våra certifikat

Se även våra andra tjänster

H2M spindeln

Specialister inom teknisk fastighetsservice.