Kranbil som är utfälld mot en fasad på en produktionsbyggnad

Teknisk drift på dina villkor

Driften ska vara ett pålitligt stöd för att uppnå kostnadseffektivitet i fastighetens system likväl som den ska borga för komfort och trivsel bland hyresgästerna.

Tillsyn innefattar allt, från enklare ronderingar av kontorslokaler till avancerade ventilationsinställningar och bevakning av myndighetsbesiktningar – hela uppdraget finns inlagt i vårt ärendehanteringssystem så att det utförs i rätt tid och med rätt intervaller.

Noggrant framtagna checklistor säkerställer att vi snabbt kan ta över driften av en fastighet, ibland från en dag till en annan.

Nyttan sätts i första rummet

Underlagen ska vara användbara för såväl utvärdering som planering. Genom systematisk dokumentation av avvikelser skapas underlag för underhållsplaner och felavhjälpande underhåll.

Vi arbetar löpande med driftoptimering, många av våra kunder har energibesparing som mål och tydliga mål med incitament är inskrivna i avtalen med oss.

Kontaktperson

Jerry Park
Teknisk chef

Tel +468-288766
E-post jerry.park@h2m.se

Läs mer om Drift

H2M – Specialister inom teknisk fastighetsservice