Stöd när det behövs

H2M har personal med lång erfarenhet även från beställarsidan i offentlig förvaltning. Vi kan därför erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom upphandling och inköp.

Båda parter i en upphandling kan uppleva reglerna som komplicerade. Att ha rätt kompetens inom upphandlingsområdet och vara lyhörd för motpartens situation och villkor är nyckelfaktorer för att göra en bra insats – och gynna den goda affären.

I H2M finns flera personer med lång erfarenhet från den upphandlande enheten i offentlig förvaltning. Flera av våra kunder anlitar idag dessa personer som stöd i upphandlingsprocesser.

Vi hjälper dig upphandla

Våra professionella upphandlare arbetar nära dig som kund och utgår från dina behov. Vi bistår på den nivå du önskar – från att självständigt utforma hela förfrågningsunderlaget, till att fungera som bollplank vid utvärderingen av anbud.

Att starta med en upphandlingsstrategi är ofta en god idé för att träffa rätt i kravspecifikationen. Gäller LOU? Har krav som skulle medföra ett onödigt högt pris undvikits? Det är bara några av frågorna som bidrar till att säkerställa en hög affärsmässighet.

Våra tjänster kring området Drift

Kontaktperson

Tony Erlandsson
Ansvarig Drift

Tel 08-560 059 82
E-post tony.erlandsson@h2m.se

Våra certifikat

Se även våra andra tjänster

H2M spindeln

Specialister inom teknisk fastighetsservice.