Från idé till anläggning

Vårt mål är att kunna erbjuda snabb hjälp, lättillgänglig kunskap och sänkta kostnader för alla våra kunder. Genom våra elektriker kan vi erbjuda helhetslösningar inom fastighetsdrift samt åta oss servicearbeten och totalentreprenader.

Många funktioner i en fastighet styrs av el, allt från lås till styr- och reglersystem. Behöriga elektriker kan vara svåra att få tag på framförallt om man behöver dom snabbt därför har vi skaffat egna.

Vi utför installationer i både befintliga miljöer och i nya fastigheter. Vi reparerar och utför service i gamla anläggningar och är våra drifttekniker behjälpliga vid större projekt. Vi har också kunskap om vilka lampor som passar var och hur effekterna av ett lampbyte kan bli i en anläggning.

Genom att optimera en belysningsanläggning kan man spara mycket pengar på tillförd energi, dessutom kan befintliga kablar och tidigare installationer återanvändas, modifieras och kompletteras. Ett lampbyte som minskar energiförbrukningen leder till att anläggningen håller längre, vilket är en dubbel vinst för både miljön och ekonomin. Vi kallar det omtanke.

Oavsett vad vi gör så är vi vana att arbeta i miljöer med pågående verksamhet, alltifrån stora köpcentrum till förskolor.

Kontaktperson

Ludvig Bloss
Ansvarig El

Tel +468-40889601
E-post ludvig.bloss@h2m.se

Våra certifikat

Läs mer om El

H2M – specialister inom teknisk fastighetsservice