Gott om ljusa idéer

Utvecklingen inom belysning går snabbt. En rad nya lösningar börjar dyka upp på marknaden och kostnaden för belysning kan sänkas med relativt enkla åtgärder.

Bra ljus är viktigt för oss människor. En effektiv belysning ökar inte bara ditt välbefinnande, utan gör samtidigt en skillnad för miljön.

LED-lampor sparar energi

Ett exempel är byte till LED-lampor, som har lång brinntid och inte avger värme. Det skapar ett behagligare inomhusklimat genom att värmetillförseln kan regleras bättre och minska kylbehovet.  Inom H2M har vi lång erfarenhet av konvertering i befintliga anläggningar till LED. Trots en viss investeringskostnad finns en stor besparingspotential i många fastigheter.

Smartteknik och styrsystem

Ett annat exempel är intelligent styrning av belysning.  Ett exempel på sådan teknik är intelligent närvarostyrning av belysning i klassrum och kontorslandskap. Belysningen styrs efter behov, när människor är på plats eller när dagsljuset inte räcker till dessutom kan man reglera effekten allt för en optimal upplevelse. H2M använder sig av smarthouse produkter för att bygga smarta anläggningar som därefter programeras i datorn.

Vi ser till varje anläggnings specifika behov och de verksamheter som huserar när vi lämnar förslag på åtgärder runt belysning. Målsättningen är att spara både energi och miljö samt få så kostnadseffektiva investeringar som möjligt.

Våra tjänster kring området El

Kontaktperson

Ludvig Bloss
Ansvarig El

Tel 08-408 896 01
E-post ludvig.bloss@h2m.se

Våra certifikat

Se även våra andra tjänster

H2M spindeln

Specialister inom teknisk fastighetsservice.