Hitta balansen – i plånboken och miljön

I Sverige står fastigheter för 40 procent av den totala energiförbrukningen och det finns många alternativ när det gäller att spara energi utan att tumma på kvaliteten. H2M hjälper dig gärna.

H2M har ett brett kunnande när det gäller energioptimering i fastigheter med olika behov och förutsättningar. Vi har tydliga rutiner och system för hur mediauppföljning ska gå till. Genom noggrann övervakning av energimedierna avhjälper vi felkällor och kan spara energi.

Hållbart i flera avseenden

Energioptimering är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö genom minskade utsläpp för uppvärmning. Samtidigt blir arbetsplatserna effektivare och inomhusmiljön bättre om ventilation och värme fördelas rätt. En tredje (och kanske mindre känd) faktor är att tekniken kan slitas ut i förtid om systemen inte är väl avvägda.

Med andra ord; optimera mera!

Våra tjänster kring området Energi

Kontaktperson

Johnny Larsson
Ansvarig Energi

Tel 08-560 059 61
E-post johnny.larsson@h2m.se

Se även våra andra tjänster

H2M spindeln

Specialister inom teknisk fastighetsservice.