Certifierad kyla och värme

Osäker kring köldmedierna? Ta det kallt! H2M är certifierade inom kylteknik och kan ansvara för din anläggning, från installation och underhåll till besiktning och dokumentation.

Både värmepumpar och kylmaskiner innehåller skadliga köldmedier som regleras i lagen om miljöfarlig verksamhet. Hyresgäster och fastighetsägare är ansvariga för sina respektive anläggningar. De måste kontrolleras och besiktigas årligen, annars riskerar ägaren vite.

Håll huvudet kallt

Att installera en kylanläggning eller värmepump kräver särskild kompetens och kunskap – något som kommer med utbildning och erfarenhet. Genom att anlita en certifierad kyltekniker minimerar du risken för att något blir fel.

Kontaktperson

Jerry Park
Teknisk chef

Tel +468-288766

E-post jerry.park@h2m.se

Läs mer om Energi

Kylcertifikat

H2M – Specialister inom teknisk fastighetsservice