Certifierad kyla och värme

Osäker kring köldmedierna? Ta det kallt! H2M är certifierade inom kylteknik och kan ansvara för din anläggning, från installation och underhåll till besiktning och dokumentation.

Både värmepumpar och kylmaskiner innehåller skadliga köldmedier som regleras i lagen om miljöfarlig verksamhet. Hyresgäster och fastighetsägare är ansvariga för sina respektive anläggningar. De måste kontrolleras och besiktigas årligen, annars riskerar ägaren vite.

Håll huvudet kallt

Att installera en kylanläggning eller värmepump kräver särskild kompetens och kunskap – något som kommer med utbildning och erfarenhet. Genom att anlita en certifierad kyltekniker minimerar du risken för att något blir fel.

Våra tjänster kring området Energi

Kontaktperson

Johnny Larsson
Ansvarig Energi

Tel 08-560 059 61
E-post johnny.larsson@h2m.se

Våra certifikat

Se även våra andra tjänster

H2M spindeln

Specialister inom teknisk fastighetsservice.