Eldar du för kråkorna?

Ett välisolerat hus är billigare att värma upp och kyla ned. Ändå bär många hus på dolda ”energitjuvar”. Termografering är ett enkelt sätt att kartlägga eventuella läckor.

En otät fastighet kan upplevas dragig, men hur stort problemet är går inte att se genom en okulärbesiktning. Däremot kan vintern avslöja tak som läcker värme eftersom isbildning ofta uppstår. Som fastighetsägare är man alltid ansvarig att hålla efter is och snö – men problemen går att förebygga.

Svart på vitt med infrarött

Med en infraröd kamera mäts värme i enkla bilder som tydligt visar energiflöden och eventuella fel. Utifrån resultatet bestäms åtgärder och deras omfattning. Att isolera otäta väggar och tak eller tilläggsisolera en vind är det mest effektiva sättet i Norden att spara energi. Det gäller både stora och små fastigheter.

Termografering kan även användas för att till exempel se energiflöden genom olika system, mäta fuktskador eller se om ett värmegolv har brister. H2M genomför hela processen från kartläggning och utredning till felavhjälpande åtgärder.

Kontaktperson

Jerry Park
Teknisk chef

Tel +468-288766
E-post jerry.park@h2m.se

Läs mer om Energi

H2M – Specialister inom teknisk fastighetsservice