Ta inga risker

Vår kompetens, våra produkter och tekniska lösningar hjälper dig skydda människor och egendom.

Genom vårt dotterbolag LTP erbjuder vi en omfattande portfölj av beprövade produkter, tjänster och lösningar inom brand. Vi har den nödvändiga kompetensen och erfarenheten och kan föreslå en kostnadseffektiv lösning som passar just dina behov och förutsättningar. Vi erbjuder behöriga ingenjörer och är godkänd anläggarfirma i enlighet med kraven från SBF (Brandskyddsföreningen). Vi arbetar enligt gällande SBF och EN (Europeiska Normer) regelverk.

Bland våra lösningar och produkter kan nämnas brandprojektering, konsultation, systematiskt brandskyddsarbete samt brand- och utrymningslarm, brandgasevakuering, rökluckor, nödbelysning, spjäll, branddörrar, släckanläggningar och larmöverföring.

Våra tjänster kring området Säkerhet

Kontaktperson

Stefan Blomberg
Ansvarig Brand

Tel 08-120 191 82
E-post stefan.blomberg@ltpab.se

Se även våra andra tjänster

H2M spindeln

Specialister inom teknisk fastighetsservice.

Besök vårt dotterbolag

Läs mer om vårt område Brand och Säkerhet. www.ltpab.se