Rätt från början

Ett bra inomhusklimat beror till stora delar på vad man bygger in i huset. H2M har goda erfarenheter av bl.a. värme- och kylsystem med värmeåtervinning.

Installation och ombyggnad kräver både rätt kunskap och personella resurser. Oavsett om vi installerar värmepumpar eller byter ut värmeanläggningar, läckande ventiler i kulvertar eller sanitetporslin, gör vi det med egna medarbetare som har erfarenhet av alla inom VS förekommande system.

Med andra ord har vi personalresurser som en större aktör, men är ändå tillräckligt små för att behålla den personliga kundkontakten i vardagen.

Optimal balans

Balans i ventilationssystem ur ett OVK-perspektiv (obligatorisk ventilationskontroll) är viktigt för att kombinera rätt energiförbrukning med ett behagligt inomhusklimat.

Efter varje ombyggnation i lokalen krävs en ny injustering. Och att utföra en injustering på ett tillfredsställande sätt kräver i sin tur tillgång till speciella mätinstrument, tid, noggrannhet och inte minst kompetens.

H2M kan bocka för alla kriterierna och hjälper gärna till!

Kontaktperson

Jerry Park
Ansvarig VVS

Tel 08-28 87 66
E-post jerry.park@h2m.se

Våra certifikat

AuktLigg-300x150

Läs mer om VVS

H2M – specialister inom teknisk fastighetsservice