En framgångshistoria

H2M är ett modernt företag, fritt från tungrodda traditioner och onödig administration. Men för den sakens skull är vi inte några nybörjare.

Det H2M vi ser idag har skapats av kunderna som alltid har efterfrågat fler och fler tjänster. I många fall har kunderna valt att utöka samarbetet. H2M har flera gånger fått frågan om att kliva in i en förvärvad fastighet från ena dagen till den andra, vilket oftast sätter kunskapen på prov när man snabbt måste lära sig system och riktlinjer. Vid sådana tillfällen har resultatet alltid varit så lyckat att H2M fått utökat förtroende genom ytterligare uppdrag. Genom åren har vi också tilldelats ett antal priser och utmärkelser men det viktigaste omdömet är alltid kundnöjdheten och den låga personalomsättningen. En gång H2M, alltid H2M.

Början

Företaget grundades av Mikael Lindström 2003 och hade sitt första kontor i en källarlokal i Solna Business Park.  Kontoret bestod av två skrivbord och ett bord med fyra stolar för den traditionella fikastunden på morgonen. Som mest arbetade 6 personer här.

2005 togs ett viktigt och avgörande beslut när Sven Sandberg rekryterades. Sven var sedan tidigare mentor och bollplank till Mikael Lindström i viktiga frågor. När företaget fortsatte växa uppstod behovet av en expert som kunde säkerställa en fortsatt hög kvalité på företagets tjänster. Att rekrytera Sven visade sig vara ett av flera avgörande drag för H2Ms fortsatta expansion. De nya förutsättningarna resulterade i fler anställda.

Flytten till Smidesvägen och LTP grundas

Ett nytt, större kontor blev lösningen på trångboddheten. Kontoret, som inreddes och byggdes om av de anställda, blev den plats där företagets hjärta och organisation utvecklades. Ytan ökades på och förändrades i omgångar. I det övre planet huserade administrationen och i källarplanet växte det fram både arbetsplatser, spelrum och verkstad med direkt ingång från garaget. Praktiskt i ett företag där många har sin bil som både kontor och ambulerande verkstad. Det nya säkerhetsföretaget LTP fick också en plats i den nya organisationen och startade sin verksamhet med 3 anställda där H2M blev en av delägarna. LTP och H2M fortsatte i samma lokaler fram till december 2017 då H2M lämnade Solna för Skanstull och LTP hittade egna lokaler i Årsta.

Företagskulturen

Spel och lek som rekreation har följt med under alla år och är idag en del av företagets kultur. Det har alltid funnits ett flipperspel, fotbollsspel eller andra aktiviteter för en stunds vila och avkoppling. Även på fritiden har olika sporter utvecklats där bowling och olika former av motorsport är populärt. Lek och spel är viktiga delar för att behålla kreativitet och samhörighet, för att skapa en vi-känsla och ett fungerande team.

Att skapa en bra arbetsplats var en viktig målsättning när företaget startade och är fortfarande en del av företagets värdegrund. Genom att skapa frihet och ansvar i arbetsrutiner och arbetsmiljö samt värdesätta den sociala samvaron är målet alltjämt levande. Ytterligare ett uttryck för det är H2Ms årliga julbord som alltid har firats med respektive. Ofta har det innefattat någon form av aktivitet och inte sällan speglat grundarens intresse för båtar. Under det första julbordet spelade tio personer bowling på en restaurang i Nacka. Två av de som var med, arbetar fortfarande kvar, Örjan Dahlin och Thomas Fagerström. Thomas är numera pensionär och är en av de som organiserar det årliga mästerskapet i bowling som äger rum varje år.

Under en rad år har den naturliga utgångspunkten för julbordet varit Räntmästartrappan vid slussen. Här har olika båtar hämtat upp för vidare färd mot Fjäderholmarna, Djurgården och Vaxholm. Julborden har också vuxit i takt med antalet anställda och i samband med 10-års jubileumet firade 100 personer in julen under Vasaskeppets för.

Uppdragen

Under företagets utveckling har vissa uppdrag haft en mer genomgripande effekt. Från början hade man ett fåtal uppdrag där det tekniskt komplicerade Marabou huset i Sundbyberg var bland de första.

Hösten 2006 vann H2M den första offentliga upphandlingen, fastighetsskötsel i Stockholms Stads ytterområden. Det blev början på en lång rad kontrakt med offentligheten. När H2M fick förtroendet att ta hand om Nacka kommuns fastigheter 2008 innebar det en stor förändring och antalet anställda ökade med åtta personer. Det skapade också ett behov av lokalkontor. Lokalkontoren visade sig skapa en ökad flexibilitet och en fysisk närhet till de människor som befinner sig i de olika verksamheterna man sköter om.

Nu, när rutinen att både bygga upp och avveckla lokalkontor har blivit praxis i organisationen blir det inte så dramatiskt. Förändringsbenägenhet och flexibilitet är ständigt nödvändigt i en organisation som hela tiden anpassar sig efter kundens behov av hjälp och tillgänglighet.

Flexibiliteten i organisationen sattes också på prov när två stora avtal skulle bemannas på korttid, Västerås Stad och MTR. På mindre än 5 månader ökade antalet anställda med över 50 personer.

I mer än 15 år har H2M arbetat nära offentliga och privata uppdragsgivare och tillsammans med dem har vi utarbetat uppskattade och tydliga rutiner. Vi utvecklar ständigt nya samarbetsvägar tillsammans med våra kunder.

H2M

Företagets namn grundar sig på initialerna av de två som startade företaget, Hasse och Micke. Redan tre månader efter uppstarten tog Mikael Lindström ensam över ägarskapet och H2M blev ett renodlat fastighetsteknikbolag. Hasse och Micke har fortsatt ett nära samarbete. Under 2014 lanserades en ny logga och företagets olika grenar lyftes fram och tydliggjordes.

Förändringsarbete, viljan att utvecklas och att var lyhörd för kundernas behov är H2Ms starka sidor. Målet är att fortsätta bygga ett hållbart företag för att möta morgondagens krav och fortsätta skapa höga värden för kunder och personal.