H2M är specialister inom teknisk fastighetsservice med kunder inom både offentlig och kommersiell fastighetsförvaltning. Vi erbjuder allt från rådgivning och planering till operativt arbete. Vi tror på omtanke och kunskap!

Läs mer om våra tjänster