H2M och GDPR

– Så här behandlar vi dina uppgifter

Din integritet och dina rättigheter är viktig för oss på H2M och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi agerar när det kommer till dina uppgifter.

Vi samlar in personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund, leverantör, anställd eller arbetssökande. Grunden för vårt insamlande är bland annat lagkrav, avtal eller att du själv lämnar uppgifter till oss efter samtycke. Alla insamlade personuppgifter måste vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Vi har säkerställt att alla personuppgifter är skyddade i vårt moln, bakom brandvägg, inom EU/ESS. Vi delar inte dina uppgifter med andra bolag utanför vår koncern.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla våra åtagande gentemot dig. Vi kan även använda dina uppgifter för undersökningar och information om du har samtyckt till det. Vi delar personuppgifter med myndigheter men endast sådant som vi enligt lag är skyldiga att tillhandahålla.

Har du skickat in en förfrågan via mejl eller använt vårt service- och kontaktformulär sparar vi dina uppgifter så länge som behövs för att avsluta ärendet. All kommunikation som sker via våra servrar är spårbar, kan identifieras och raderas. Skickar du in ett cv sparas det i vår kandidatdatabas och du kan när som helst be om att få bli raderad ur den.

Vill du korrigera, ta bort, eller bara kontrollera vilka uppgifter vi har om dig, kontakta oss så hjälper vi dig. Du kan alltid lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter hanterats felaktigt.

På vår webb använder vi cookies. Filerna ger oss information som vi använder för att analysera trafiken och anpassa innehållet på hemsidan. Läs mer om det i vår cookiepolicy.

senast uppdaterad 2021-08-16