södra station vid midnatt

På spåret med projektledning

Under hösten 2018 har H2M arbetat tillsammans med brand- och säkerhetsföretaget LTP för att utveckla och uppgradera brandskyddet på vissa delar av pendeltågsnätet. Arbetet har inneburit många olika moment med allt från projektering till planering och genomförande. Mycket tid läggs på arbetsmiljö, spårsäkerhet och kvalité.

– När man arbetar i och omkring spåren är säkerheten a och o berättar Micke Wettermark, projektledare hos H2M. Det är många delar som måste fungera i ett sånt här projekt. Dels ska det tekniska tas fram och projekteras av brandskyddsingenjörerna dels ska alla riskanalyser och planer befästas och beslutas långt innan arbetet kan starta.

Arbete på natten

Det praktiska arbetet sker på natten, när antalet tåg som behöver spårutrymme är färre och spår kan stängas av för trafik utan att det påverkar framkomligheten. Under de fåtalet timmar som det är möjligt att bryta strömmen måste alla vara på tårna och arbeta effektivt, minsta fördröjning gör att man förlorar mycket tid. Prick klockan fyra är det dags att släppa på strömmen igen och då måste nattens arbete vara färdigt, avslutat och bortplockat, berättar Micke medan han kör ned mot infarten av spårområdet.

Eftersom det är tisdag och klockan närmar sig midnatt är staden så gott som öde, den här natten är det åter dags för en skyddsrond, som genomförs minst en gång i veckan för att förebygga risker och hålla koll på hur arbetet utvecklar sig.

– Säkerhet är alltid viktigt för människors hälsa och det gäller ju alla arbetsplatser men när man jobbar i närheten av högspänning är det extra viktigt. Du behöver bara komma en och en halv meter ifrån den strömförande kabeln i taket för att du ska få ström i dig. Tunga tåg susar också förbi ganska nära arbetsplatsen och minsta felsteg kan göra att du inte kommer hem igen, konstaterar Micke lugnt.

Vid infarten till arbetstunneln parkeras arbetsbilen, och ur bilen plockas hjälm, varselkläder och dokument. Vid samlingsplatsen finns redan en hel del människor som alla behövs i projektet och fler strömmar till. Elektriker, projektledare, projektör, elsäkerhetsmän, maskinförare med specialmaskiner som kan köra på spår och beställarens representant. Dagen innan har det kommit in klagomål från kringboende som blir störda av borrningen som sker i taket. För att minimera störningen har beslut fattats att det enbart får borras ett visst antal hål per natt över perrongerna som ligger under bostäderna. Dessutom ska borrtider kommuniceras med de boende dagtid vilket ställer ännu högre krav på planeringen.

– Detta innebär också att arbetet måste planeras om så att det kan slutföras men nu kommer det dra ut lite på tiden, konstaterar Micke och resonerar med Stefan Blomberg från LTP, som är ansvarig för projektering och installation, hur de ska kunna säkerställa att det inte blir för mycket stillestånd.

– Mitt uppdrag är att alltid se till att material är på rätt plats, att rätt kompetens är här och övervaka så att inga problem med det tekniska uppkommer, samtidigt är jag ansvarig för projektets säkerhet och avvikelserapportering. LTP ansvarar för installationen och den tekniska lösningen. Att arbetet stör de boende ovanför är så klart jättetråkigt, vi vet ju alla hur jobbigt det är att höra ljud när man ska sova men i det här läget finns inget alternativ än att fortsätta.

Ett uppdrag som andra

Under nattens besök kör både godståg, arbetsfordon och ett nattåg förbi söderut, på fjärrtågsspåret. En och annan resenär väntar på det sista pendeltåget. Ute i tunnlarna ligger spåren närmare varandra och det gäller att hålla koll på avstånden mellan spår som är i bruk och de som är avstängda. Instruktionen är tydlig, tåg hörs inte förrän de är nära och då är det försent.

– Att leda ett sånt här projekt är speciellt eftersom det skiljer sig mot ett ”vanligt” bygge då tiden för arbetet är kort och möjligheten till lagerhållning är begränsad. Mycket av planering och möten sker på dagtid och det gäller att hela tiden ligga en bra bit före och veta exakt hur långt man kommit under nattens arbete. Det går inte att bara åka hit och kolla av eller åka iväg och köpa material utan allt måste vara här i exakt antal och meter. Det finns inga möjligheter att ha saker liggande till nästa natt utan allt ska vara rent och städat när strömmen slås på. Hamnar man fel i schemat så är det inte bara att göra något annat om man skulle behöva det, utan avstängningarna på spåren sker efter ett bestämt schema, varannan vecka, så det är speciellt ur flera aspekter. Samtidigt är det exakt likadant som vilket annat projekt som helst, det ska följas upp, tidsättas och kollas av mot budget och befolkas, konstaterar Micke.

Framåt två är nattens skyddsrond slut, protokoll ska skrivas och planer uppdateras inför morgondagens möte med kunden. Nattens lugn har sänkt sig över husen och på väg tillbaka till kontoret syns inte en enda bil. Men nere på spåren pågår arbetet ytterligare några timmar och avslutas först när staden vaknar.

avstängt spår