Fastighetstjänster för en hållbar framtid

Arbetet för att skapa en hållbar framtid sker varje dag hos oss. Vi kallar det omtanke. Omtanke om människor, miljö, ekonomi, hälsa och säkerhet. Vi som företag är en självklar del i framtidens samhälle därför måste vi också ta vårt ansvar i att skapa det.

Det är inte alltid enkelt att vara hållbar, vare sig det gäller klimat, miljö eller människors möjligheter till ett bra liv men vi vet att om vi hjälps åt och har ambitionen att lyckas så går det att komma långt. Vi på H2M kan bidra genom att arbeta systematiskt och tydligt med frågor som rör vår affär, vår gemensamma arbetsmiljö, rätten till medbestämmande och hur vi påverkar miljön med vårt företagande. Vi kan också aktivt minska våra ekologiska fotavtryck genom att resa smartare, förbruka färre resurser och återanvända de produkter vi redan äger.

Omtanke om miljön

Genom att samordna beställningar och alltid ha rätt verktyg minimerar vi resorna till och från olika fastigheter. De största miljövinsten görs idag genom att att spara energi. Vi arbetar också medvetet med att öka kretsloppsanpassade material och strävar efter att minimera användningen av farliga kemikalier i verksamheten. Vi strävar också efter att ersätta de fordon som byts ut med mer miljövänliga alternativ.

Miljöpolicy

Några av de viktigaste punkterna i vår miljöpolicy är att alltid:

 • hushålla med råvaror, material och energi samt utnyttja dessa så effektivt som möjligt
 • ha aktuella uppgifter för att kunna optimera fastighetens förbrukning av värme, el och vatten
 • underlätta för kunderna att driva sitt miljöarbete
 • ha en öppen miljöredovisning. Att följa lagar är en självklarhet.
Delaktighet i arbetsmiljön

En god och säker arbetsmiljö är en viktig fråga för oss. Därför integrerar vi hälsa och säkerhet i allt vi gör. Vi uppmuntrar säkerhetstänkandet i de dagliga arbetsmomenten genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete där frågor om hälsa, säkerhet och arbetsmiljö är en naturlig del av vardagen. Med tydliga riskbedömningar och bra underlag hjälper det oss att vara friska och starka samt undvika olyckor som kan förutses.

Vi bedriver ett aktivt friskvårdsarbete och uppmuntrar olika fritidsaktiviteter, för att alla på företaget ska vara i form och må bra. Vi erbjuder hälsoundersökningar till samtliga anställda och en sjukförsäkring för snabbare vård om olyckan är framme.

Arbetsmiljöpolicy

Några av de viktigaste punkterna i företagets arbetsmiljöpolicy är att alla på företaget alltid ska:

 • förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • känna ansvar för sin uppgift och ha befogenheter som krävs för att utföra den
 • ha möjlighet att utveckla sin kompetens
 • ta ansvar för sin egen hälsa

För oss är policyer levande dokument som alla ska följa. Genom tydliga utvärderingar och bra system skapar vi friska medarbetare som trivs och mår bra.

Vår affär

Vi lägger stor vikt vid att förstå vad du som kund förväntar dig, vi är tydliga i våra överenskommelser och levererar det vi lovat. Kommunikation, tydlighet och transparens är viktiga delar för ett gott samarbete och borgar för en hög kvalité. Lyckade projekt och gott samarbete  är både kostnadseffektivt och hållbart.

Schyssta affärer gäller hela kedjan där H2M är inblandade från underleverantör till slutkund. Vi motverkar aktivt korruption och snedvridna marknadsmekanismer både internt och externt. Vi deltar aktivt i olika forum där vi vill påverka branschen som helhet att verka för transparens och schyssta villkor från upphandling till slutleverans.

Kvalitetspolicy

Kvalitetssäkring är en självklarhet för oss. Våra lednings- och ärendehanteringssystem ger oss möjlighet att följa och utvärdera arbetet kontinuerligt så vi kan fortsätta leverera de bästa resultaten. självklart är vi även ISO certifierade inom kvalité, miljö och arbetsmiljö.

Några av de viktigaste punkterna i vår kvalitetspolicy är att alltid:

 • skapa tydliga rutiner i vårt ärendehanteringssystem för felanmälan, tillsyn, skötsel och underhåll
 • nyttja tillgänglig statistik och information till uppföljning och planering
 • använda skötselschema i de fastigheter där vi har administrativa och tekniska driftuppdrag
 • göra årliga egenkontroller för att försäkra oss om att kvalitén på leveransen uppfyller de krav vi och våra kunder har
 • vara delaktiga i våra kunders miljöarbete, vi ska genomföra, utveckla och följa upp efter behov.