H2M mark och fastighetsteknik AB grundas den 1 mars 2003 av Hans af Geijerstam och Mikael Lindström. Hans tog markverksamheten vidare till ett eget bolag efter en månad, då de båda insåg att verksamheterna hade alltför olika behov i uppstartsfasen. Mikael fortsatte med drift av fastigheter under företagsnamnet H2M fastighetsteknik AB och genom åren har samarbetet mellan de båda företagen fortsatt. Loggan formgavs och ett hålslag på skrivbordet gav H2M-huset dess gröna färg.