H2M vinner sin andra offentliga upphandling, tillsyn och skötsel av Nacka kommuns fastigheter. Genom uppdraget öppnas det första lokalkontoret i ett ombyggt pannrum under Nacka simhall. Avtalet sysselsätter som mest 15 personer.

Den första sommarfesten äger också rum i Skeviksstrand på Värmdö. Alla anställda med familj firar in sommaren, en årlig happening som är en viktig del av H2M:s traditioner.