Drift och Bygg certifieras enligt BF9K och vi får en tydlig struktur på vårt ledningssystem. H2M är första driftbolag att certifieras i enlighet med BF9K som är ett system framtaget speciellt för hantverksföretag och bygger på samma principer som ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001/AFS 2001:1.