Magnus Normansson anställs under våren som operativ chef för H2M i Mälardalen och H2M:s expansion utanför Stor-Stockholm inleds. Den 1 September startade driftuppdraget åt Västerås Stad med tillsyn och skötsel av deras offentliga byggnader. Inför uppdraget hade ett nytt lokalkontor i Västerås öppnat och 15 personer rekryterats. Uppdraget har vuxit av efterfrågan och innan årets slut hade ytterligare 5 personer tillkommit.