Beskedet om att vår uppdragsgivare MTR vunnit upphandlingen av pendeltågstrafiken i Stockholm med start i december 2016 blev ytterligare en utmaning för vår nya HR-chef Malin Danielsson som tillträtt under våren. Ytterligare 25 personer rekryterades till uppdraget. Totalt växte H2M med mer än 50 personer under 2017.