Under hösten certifierades H2M som en Great place to work.

93% av våra medarbetare besvarade enkäten och 88 % av de tycker att H2M är en bra arbetsplats.

Great Place to Work - certifierad 2018!