Förvaltning av bostadsrättsföreningar och bostäder

H2M har lång och bred erfarenhet av fastighetsförvaltning. Vi tar hand om många olika fastigheter där alla avtal är unika. Alla fastigheter har olika behov avseende teknik, ekonomi, utemiljö och lokalvård.

En duktig förvaltare håller ihop helheten och styrelsen slipper sitta med detaljfrågor. Vi tycker att fastighetsägande, oavsett form ska vara enkelt. Vi ser till att du får en bra felanmälan, en trevlig och duktig, husansvarig tekniker samt tillgång till hela H2M:s utbud av tjänster och kunskap. Som styrelse är det viktigt att ha kontroll över både kostnader och intäkter både på kort och lång sikt. En förvaltare hos oss hjälper dig med allt från underhållsplaner till felanmälningar, hyresförhandling och bokföring.

Lagkrav och kompetens

BRF: ens styrelse är ytterst ansvarig för att fastigheten sköts på ett adekvat sätt, att det finns struktur och att redovisningen följer de krav som lagen ställer. Men det finns lagar på många olika områden som måste följas. Du måste se till att SBA (strategiskt brandkyddsarbete) utförs korrekt, att ventilationen fungerar, att det är tillräckligt varmt i alla lägenheter samt minimera fastighetens miljöpåverkan genom att använda tillförd energi på ett bra sätt. Du måste också genomföra besiktningar och följa olika myndigheters direktiv.

Du måste också genomföra årsmöten och fatta beslut på rätt sätt. Som styrelseledamot kan du i värsta fall bli skadeståndsskyldig om du inte har koll på lagar och regler eller om du struntar i att följa dom.

En duktig förvaltare hjälper dig med allt och lite till och en bra tekniker ser till att du inte betalar i onödan. Hos oss ska fastighetsägande vara enkelt.

Kontakta oss om du vill ha hjälp av våra förvaltare eller behöver en översyn av tekniken i din fastighet. Du väljer själv form på avtal, alltifrån rena avropsavtal för specifika tjänster till total ekonomisk och teknisk förvaltning.

H2M – Specialister inom teknisk fastighetsdrift och förvaltning

Hos oss hittar du:

  • Ekonomisk förvaltning

  • Teknisk förvaltning

  • Fastighetsskötsel & fastighetsdrift

  • Kundtjänst & Felanmälan

  • El, VVS & Energispecialister

  • Mark- & Byggservice

Läs mer om våra tjänster:

certifiering ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001