Sänk energiförbrukningen, spara energi och energioptimera din fastighet.

I Sverige står fastigheter för mer än 30 procent av den totala energiförbrukningen och det finns mycket man kan göra för att sänka den.

Vi har ett brett kunnande när det gäller energianvändningen i fastigheter utifrån olika behov och förutsättningar. Framförallt är det förbrukningen av värme, varmvatten och ventilation som är viktiga att ha koll på och som slukar mycket energi. På energiområdet kan man både spara pengar och göra stora insatser för miljön.

Varför ska vi Energioptimera?

Alla fastigheter kan spara energi, vissa mer andra mindre. Att energioptimera ger både bättre driftsekonomi, lägre kostnader och bidrar till en bättre miljö genom minskade utsläpp. Samtidigt blir arbetsplatser och bostäder trivsamma när inomhusmiljön  blir bättre. När ventilation och värme fördelas rätt leder det till nöjdare hyresgäster. En tredje (och kanske mindre känd) aspekt är att tekniken håller längre om flödena är korrekt inställda. Att inte behöva göra större investeringar och reparationer i förtid  är minst lika viktigt för en hållbar ekonomi. För att kunna genomföra en energioptimering och beräkna återbetalningsgraden av åtgärderna måste fastighetens förbrukning kartläggas med avseende på användning, värme, ventilation, varmvatten, läckage från fasad, fönster eller tak.

Energikartläggning ett första steg i att få kontroll på fastighetens energibehov

Genom att se över systemen, mäta förbrukningen över tid och föra tydliga loggar får vi ett bra underlag att utgå ifrån. Genom energikartläggningen får du som fastighetsägare en första inblick i om det finns några energitjuvar och hur du kan optimera eller bygga om din anläggning för bättre styrning och minskad förbrukning. Det går också att följa upp avvikelser i ett tidigt skede om underlagen är korrekta. En fastighet har en livslängd på mer än 100 år och under den tiden händer det mycket. Kanske har fastigheten idag helt andra hyresgäster än den var tänkt för och kanske har förändringar gjorts på ett sätt så att ventilationen blivit mindre effektiv? Genom en enrgirkartläggning så tar vi reda på hur fastigheten används och vilka system som kan optimeras och vilka som måste bytas ut eller kan byggas om. Du som fastighetsägare får sedan en rad alternativ att ta ställning till. Kostnaden för arbetet kan återbetala sig redan efter några månader.

H2M – Specialister inom teknisk fastighetsdrift och förvaltning

certifiering ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001
installatörsföretagen
  • Energiövervakning

  • Flödesmätning

  • Optimering

  • Rapporter & Underlag