dator, ikoner för hus, larm, temperatur,vatten

Digital fastighetsautomation – uppkopplade fastigheter

Vill du veta hur din fastighet mår även när ingen är där? Eller vill du kunna se förbrukning i realtid och hur den samspelar med andra system? Kanske vill du samla alla larm på en och samma plats? Vi på H2M hjälper dig att koppla upp din fastighet och visualisera fastighetens förbrukning på ett enkelt sätt. Informationen blir lätt och tillgänglig för de som behöver den, ur systemet går det enkelt att ta fram rapporter och analyser till förvaltare, hyresgäster eller kommunicera direkt med ekonomisystemen. Våra energispecialister hjälper dig också att analysera resultaten och se hur du kan förbättra inomhus klimatet, sänka förbrukningen och hitta energitjuvar.

Det viktigaste är att det är enkelt, lätt och kostnadseffektivt att installera även i äldre bestånd. Vi arbetar med öppna programvaror som går att integrera med befintliga system.

Varför är det bra att koppla upp sin fastighet?

Alla fastigheter mår bra av förbrukning kontrolleras med olika intervall. Genom det får man välskötta hus som kostar mindre och håller längre. Det kan ske fysiskt genom besök, digitalt via system eller som en kombination av fysiska besök och digital övervakning. Den digitala fastighetsautomationen ersätter inte det fysiska besöket av teknikern utan är ett komplement. Men din tekniker på plats kan istället effektivisera och planera sin tid bättre vilket skapar effektivare drift utan att tumma på kvalitén.

Det finns stora möjligheter till energibesparing med ökad kontroll, det är också enklare att lära sig hur yttre faktorer påverkar fastighetens teknik. Hit hör bland annat klimatförändringarnas betydelse för förbrukningen med mer nederbörd och längre perioder av extrem värme eller kyla. Det är först när man har en helhetsbild som man verkligen ser vad som ökar eller minskar förbrukningen, hur det ser ut på dygnet och när det blir toppar och dalar. Då först kan man också börja åtgärda. Vill man dessutom styra beteendet hos sina hyresgäster kan resultaten enkelt kopplas till olika informationstavlor eller visualiseras på andra sätt.

Ett konkret exempel är när det finns kylmaskiner och värmeelement som går samtidigt, i samma rum, ofta i skiftet mellan temperaturer. När enheter motverkar varandra ökar energiförbrukningen helt i onödan. Genom att göra en översyn, installera digital övervakning och styra om de delar som motverkar varandra kan du som fastighetsägare spara mycket pengar. Inte bara på att den direkta energiförbrukningen sjunker utan också på att installationer, som är korrekt injusterade, får en längre livslängd.

Tillsammans når vi målen för en bättre miljö

Fastigheter står fortfarande för en betydande del av utsläppen av koldioxid när det kommer till energiförbrukning och det är när vi använder våra fastigheter som de förbrukar mest. Tillsammans kan vi hjälpas åt att göra fastigheter grönare och nå våra gemensamma miljömål som finns listade i de globala målen.

Av de 17 globala målen kan du som fastighetsägare påverka mål nummer tre, sju, elva och tretton när du väljer att arbeta med digital fastighetsautomation. När övervakning och styrning via ett överordnat styrsystem genomförs blir  tillsyn och skötsel effektivare och felavhjälpning sker snabbare. Det skapar bättre inomhusklimat och komfort för de som vistas i husen och bidrar till sundare arbetsplatser vilket är en del av mål tre.  Mål sju handlar om minskad energiförbrukning och en mer effektiviserad användning av energi. Fastigheter i hela samhället förvaltas mer hållbart genom digital övervakning både vad gäller den minskade klimatpåverkan och de minskade kostnaderna vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle, mål elva. Möjligheterna att förvalta fastigheterna mer effektivt gör att de minskar sin påverkan på klimatet med lägre utsläpp både av kemikalier och koldioxid, vilket mål tretton handlar om.

H2M – Specialister inom teknisk fastighetsdrift och förvaltning

Med digital fastighetsautomation:

  • Systemövervakning

  • Tydliga rapporter

  • Ett öppet system

  • Snabbare felsökning och åtgärd

  • Hjälp och support

Läs mer om våra tjänster:

certifiering ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001