Eldar du för kråkorna? Undersök fastigheten med termografering

Ett välisolerat hus är billigare att värma upp och kyla ned. Ändå bär många hus på dolda ”energitjuvar”. Termografering är ett enkelt sätt att kartlägga eventuella läckor.

En otät fastighet kan upplevas dragig, men hur stort problemet är går inte att se genom en okulärbesiktning. Däremot kan vintern avslöja tak som läcker värme eftersom isbildning ofta uppstår. Som fastighetsägare är man alltid ansvarig att hålla efter is och snö – men problemen går att förebygga.

Varför är termografering bra?

Med en infraröd kamera mäts värme i enkla bilder som tydligt visar energiflöden och eventuella fel. Utifrån resultatet bestäms åtgärder och deras omfattning. Att isolera otäta väggar och tak eller tilläggsisolera en vind är bland det mest effektiva sättet i Norden att spara energi. Det gäller både stora och små fastigheter.

Termografering kan även användas för att till exempel se energiflöden genom olika system, mäta fuktskador eller se om ett värmegolv har brister. H2M genomför hela processen från kartläggning och utredning till avhjälpande åtgärder.

H2M – Specialister inom teknisk fastighetsdrift & förvaltning

Läs mer om våra tjänster:

installatörsföretagen
certifiering ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001