Fastighetsteknik – tillsyn och skötsel

Sedan 2003 har H2M varit inriktade på teknisk fastighetsdrift. Vi hjälper våra kunder att utveckla hållbara fastigheter där människor trivs och mår bra.

Vi har har erfarenhet av allt från parklekar och skolor till akutsjukhus och köpcentrum. Vi vet att noggrann och strukturerad tillsyn och skötsel i kombination med väl genomarbetade underhållsplaner bidrar till en högre avkastning och lägre driftskostnad. Det är helt enkelt bra för driftnettot att satsa på en skicklig driftentreprenör.

På H2M jobbar vi tillsammans

I vår organisation samarbetar vi och hjälps åt, tack vare vår breda kompetens så kan vi ta ett helhetsansvar för de fastigheter vi sköter om. Men du som kund kan också välja att enbart nyttja oss för tekniskt krävande installationer, felavhjälpande underhåll eller reparationer. Alla våra kunder har olika behov för sina fastigheter.  Tillsammans sätter vi dig som kund i centrum och levererar teknisk fastighetsdrift med omtanke och kunskap i fokus.

Högt betyg i NKI

Nöjda hyresgäster är A och O för en lönsam fastighet. H2M bidrar genom en hög och synlig närvaro och att alltid finnas till hands. Ett kvitto på detta är att vi erhåller höga poäng i fastigheternas NKI-undersökningar, ibland så höga som 100 procent. Kontakta oss så berättar vi mer om vårt sätt att jobba eller läs mer om vad ett driftavtal med oss innebär.

Tillsyn och skötsel

Fastighetsdriften  organiseras med ansvariga tekniker och en driftledare oavsett storlek på avtal, kundtjänst kan alltid väljas till eller bort beroende på fastighetens behov. Basen är tillsyn och skötsel och det innefattar allt, från enklare ronderingar till mer avancerade uppgifter och bevakning av myndighetsbesiktningar. Avtalet finns inlagt i vårt ärendehanteringssystem så att det utförs på rätt sätt, i rätt tid och med rätt intervaller.  Våra tydliga system och rutiner gör att vi snabbt kan ta över driften av en fastighet, ibland från en dag till en annan.

Genom vårt sätt att arbeta och övervaka fastigheten levererar vi också en mängd underlag som är användbara i den löpande planeringen och framtagandet av nya underhållsplaner eller som underlag för energieffektivisering.

Underhåll

Planerat underhåll har stor betydelse för funktionaliteten och driftsäkerheten i en fastighet. Genom välplanerade åtgärder minimeras riskerna för skador på människor och miljö, kapitalförstörelse undviks och fastigheternas värde ökar med ett strukturerat underhåll.

Att arbeta aktivt med planerat underhåll är ett rationellt och kostnadseffektivt sätt att minska den totala underhållskostnaden för fastigheten. Fastigheter håller längre, har nöjdare hyresgäster och får ett bättre driftnetto.

Avhjälpande underhåll

När ugnen plötsligt går sönder i skolans kök, precis när lunchen ska tillagas, gäller det att handla snabbt. Ingen vill att maten ska bli förstörd eller att barnen  ska gå hungriga. Kvick drifttekniker meckar loss allt och konstaterar vad som behöver lagas, ringer vår smed och på mindre än 60 min är allt fixat och återmonterat. Köksmästaren med personal bjöd på både leenden och slottsstek den dagen.

Alla akuta situationer är inte så enkla att lösa. När värmesystemet lägger av under den kallaste vinterdagen eller kylsystemet slutar fungera hos matleverantören då är det snabba beslut som gäller. Ibland krävs också större investeringar för att få allt på plats. En stabil fastighetsdrift gör att problem kan undvikas och upptäckas innan det blir akuta fel. Tydliga underhållsplaner gör att du som fastighetsägare vet när olika tekniska komponenter måste bytas, kan budgetera efter det och undvika obehagliga överraskningar.

Planerat underhåll ger alltid mer tillbaka

Studier har visat att ett alltför sparsamt underhåll ger en högre total underhållskostnad, då det felavhjälpande underhållet oftast ökar mer än besparingen. Det är alltså bra för driftnettot att satsa på planerat underhåll på lång sikt, det ökar värdet.

Oavsett om det är felavhjälpande underhåll hos hyresgästerna eller i de tekniska installationerna så åtgärdar vi ärendena snabbt. Fokus ligger på att minimera påverkan på både fastighetens funktion och att minimera störningen för hyresgästerna. Vår vision är att leverera fastighetstjänster i världsklass varje dag, året runt.