Elektriker och projektledare – från idé till anläggning

Vårt mål är att kunna erbjuda snabb hjälp, lättillgänglig kunskap och sänkta kostnader för alla våra kunder. Genom våra elektriker kan vi erbjuda helhetslösningar inom fastighetsdrift samt åta oss servicearbeten och totalentreprenader.

Många funktioner i en fastighet styrs av el, allt från belysning till lås och ventilation. Vi utför alla typer av installationer  och reparationer i både befintliga och nya miljöer. Idag ser vi en stor efterfrågan på nya installationer som elbilsladdare där många fastighetsägare har uppmärksammats på faran att ladda bilen i ett vanligt uttag. Många anläggningar är inte anpassade för den ökande effekten och skador uppstår lätt och brandrisken ökar. Det är bra att se över hela anläggningen i samband med ett elbilsköp.

Oavsett vad vi gör så är vi vana att arbeta i miljöer med pågående verksamhet, alltifrån stora köpcentrum till bostäder, förskolor och tågstationer.

El märks inte – förrän den slutar fungera.

I en fastighet finns en rad elektriska installationer. Vi förutsätter i vardagen att de fungerar, är säkra och ger oss det vi behöver. Men slocknade fasadskyltar, trasiga eluttag eller surrande lysrör är några av alla de problem som kan kräva en elektriker. Vissa saker kan utgöra en fara både i hemmet och på kontoret. Vi utför felsökning av hela anläggningar, service- och installationsarbeten samt kan projektera och installera nya anläggningar. Vi har alla behörigheter och gedigen kompetens för att lösa dina problem och utveckla dina idéer.

Installationer i vardagen

Vardagens elteknik handlar ofta om vanliga elinstallationer som ledningsdragning, lampbyten eller omprogrammering av befintliga system. Våra elektriker är vana att arbeta i alla typer av fastigheter och miljöer. Självklart visar vi hänsyn och lyssnar på kunden när och hur arbetet bäst kan utföras för att inte störa pågående verksamheter i fastigheten.

Alla arbeten avslutas med en dokumenterad egenkontroll. Våra elektriker har självklart alla behörigheter som krävs och vi är medlemmar i installatörs företagen.

Fråga oss om belysning och LED

Bra ljus är viktigt för oss människor. En bra belysning ökar ditt välbefinnande och gör dig effektivare. Utvecklingen inom belysning går snabbt och en rad nya lösningar finns på marknaden. Genom att optimera en belysningsanläggning kan man spara mycket pengar på tillförd energi, dessutom kan befintliga kablar och tidigare installationer återanvändas, modifieras och kompletteras. Ett lampbyte som minskar energiförbrukningen leder till att anläggningen håller längre och lampbyten behöver inte göras lika ofta.

Ett byte till LED-lampor, som har lång brinntid och inte avger värme är ett exempel. Det skapar ett behagligare inomhusklimat genom att värmetillförseln kan regleras lättare och minskar kylbehovet när det blir varmt. Inom H2M har vi lång erfarenhet av konvertering i befintliga anläggningar till LED. Trots en investeringskostnad finns en stor besparingspotential i många fastigheter. Ännu större besparing kan göras om man konverterar om hela anläggningen till LED och även byter armaturer. Fastigheter står i dag för 30% av samhällets energibehov och allt vi gör för att minska energianvändningen är positivt för både miljön och för driftnettot.

Smart teknik och styrsystem

Idag är intelligent styrning av belysning på stark frammarsch.  Intelligent närvarostyrning av belysning i klassrum och kontorslandskap har funnits länge men nu finns det enklare produkter även för privatmarknaden. Belysning som styrs efter behov, när människor är på plats eller när dagsljuset inte räcker till, och man kan enkelt reglera effekter för en optimal upplevelse. H2M använder sig av bland annat Smarthouse och Plejd för att bygga smarta anläggningar som programmeras efter behov. Kanske vill du ha skarp belysning på ett ställe och lite mjukare i lampan bredvid? självklart vill du också kunna styra allt med din telefon.

Vi ser till varje anläggnings specifika behov och de verksamheter som finns där när vi lämnar förslag på åtgärder runt belysning. Målsättningen är att spara både pengar, energi och miljö utan att sänka komfort i fastigheten. Kontakta oss så berättar vi mer.

H2M – Specialister inom teknisk fastighetsdrift och förvaltning

Våra certifikat

installatörsföretagen

Läs mer om våra tjänster:

certifiering ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001