man i telefon tittandes på en dataskärm

Energioptimering eller driftoptimering?

En stor del av den dagliga driften i en fastighet är att effektivisera olika system. Därför ingår energistöd i alla våra avtal.

Vad är Driftoptimering med energistöd?

Driftoptimering handlar om att fastighetens installationer ska ha de värden de kalibrerades för. Genomför man driftoptimering utan hänsyn till andra parametrar får man ganska snart en fastighet som inte fungerar optimalt eller som kan dra onödigt mycket energi. Därför ingår energistöd.

Driftåtgärder på energisidan handlar mycket om att analysera samverkan mellan olika delar i fastighetens system. Vi tittar på balansen i ventilationen, temperatur på luftflöden, luftmängd och hastighet i förhållande till önskade värden och fastighetens användning.

Ett exempel är köpcentrum. Där olika system är utvecklade injusterade för att stödja varandra. Ett byte till LED lampor i en en butik kan sluta med att en byggfläkt behövs för att hålla värmen på lagret i en annan. Vår styrka ligger i vår samlade kunskap. Att få fram hållbara fastigheter handlar inte om att byta ut befintliga system, det handlar minst lika mycket om att optimera och utveckla de system som redan är på plats.

Vad är Energikartläggning?

Genom att mäta och analysera fastighetens förbrukning kan man kartlägga hur mycket energi som används och till vad. En kartläggning gör att underlaget att fatta beslut på blir tydligt. Energikartläggningen genomförs efter behov av driftpersonalen på plats tillsammans med vår energrigrupp. Därefter sammanfattas resultaten i en rapport där lämpliga åtgärder rangordnas. Energikartläggning kan både ingå i ett driftavtal eller så beställas separat. Vi erbjuder även energikartläggning till fastigheter utan driftavtal.

Vad är Energioptimering?

När energikartläggningen är gjord kan en energioptimering genomföras. Efter analysen av fastighetens system kan åtgärder sättas in för att förbättra prestanda, förbrukning och komfort. Läs mer om det under våra energitjänster. 

H2M – Specialister inom teknisk fastighetsdrift och förvaltning

Läs mer om våra tjänster:

installatörsföretagen
certifiering ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001