Projektleda är att planera

Att lyckas med projekt är ingen självklarhet. En av de viktigaste förutsättningarna är en stark projektledning. Vi kan åta oss alla nivåer, från projektering till projektledning och utförande.

Ett lyckat projekt kräver tydliga mål och god planering av omfattning, kostnader, tider samt kvalitet och miljö. Ett stort engagemang, god kommunikation och samverkan är alla delar i ett framgångsrikt projekt.

Projektering

Vi hjälper gärna till redan från idéstadiet. Vi tar fram program och lösningar, val av utrustning, metod och slutligt resultat. Våra erfarna medarbetare finns alltid nära till hands. Gäller det projekt i anslutning till befintlig fastighet har de dessutom god kännedom om objekten. På så sätt blir det enkelt att hämta in information och minska risken för oförutsedda överraskningar.

Projektledning

Att vara en bra projektledare kräver både erfarenhet och kompetens. En god förståelse för beställarens ombud, entreprenad juridiken och ekonomisk uppföljning är viktigt för att driva projektet. Våra kvalificerade och certifierade medarbetare (BAS-P, BAS-U) har mångårig erfarenhet av projektledning och samordning inom energi, brand och säkerhet.

H2M – specialister inom teknisk fastighetsdrift och förvaltning

Läs mer om våra tekniska tjänster:

certifiering ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001