Service och reparation – våra specialister gör det enkelt!

Värme, ventilation och sanitet är oumbärliga i en modern fastighet. H2M har lång erfarenhet av alla tjänster inom VVS och rörarbete.

Vår VVS-avdelning erbjuder såväl servicearbeten som installation och ombyggnad. VVS hör till de områden där vi ofta arbetar mitt i människors vardag. Därför är vi noga med att de specialister vi rekryterar är sociala, lyhörda och vana att arbeta i miljöer med krav på hänsyn till befintlig verksamhet.

Underhåll och tillsyn

Det finns pengar att spara genom noggrann övervakning, service och uppföljning av energimedia, det vet nog alla fastighetsägare idag. Vi utför service, reparation och kontroll så att systemen fungerar som de ska. Alla våra jobb avslutas alltid med en egenkontroll och dokumentation enligt branschstandarden.

Certifierade för både kylanläggningar och värmepumpar

H2M är certifierade inom kylteknik och kan ansvara för din anläggning, från installation och underhåll till besiktning och dokumentation. Både värmepumpar och kylmaskiner innehåller skadliga köldmedier som regleras i lagen om miljöfarlig verksamhet. Hyresgäster och fastighetsägare är ansvariga för sina respektive anläggningar. De måste kontrolleras och besiktigas årligen, annars riskerar ägaren vite.

Att installera en kylanläggning eller värmepump kräver särskild kompetens och kunskap – något som kommer med utbildning och erfarenhet. Genom att anlita en certifierad kyltekniker minimerar du risken för att något blir fel.

H2M – Specialister inom teknisk fastighetsdrift och förvaltning

AuktLigg-300x150

Läs mer om våra tjänster:

certifiering ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001