Fastighetsförvaltning för ett enklare ägande

En bra partner inom förvaltning skapar högre värden för fastighetsägare. Välj en partner som passar dig och din fastighet. Hos oss hittar du tjänster för hela fastigheten, från underhållsplaner till energioptimering. Vi hjälper dig hela vägen.

Med rätt stöd kan alla fastigheter ge en högre avkastning och bli mer attraktiva för både hyresgäster och köpare. Vi lägger alltid stor vikt vid att förstå din affär och därmed kunna bidra till att rätt beslut fattas genom hela förvaltningskedjan. H2M förvaltning har en bred kompetens inom teknisk och ekonomisk förvaltning, där kunskap, långsiktighet och engagemang skapar goda driftsresultat.

Tjänster inom förvaltning

 • Underhållsplaner
 • Investeringar
 • Budget och prognoser
 • Kunskap om lagstiftningen runt fastighetsägande
 • Bevaka att kontroller utförs i enlighet med myndighetskrav och KMA planer
 • Upphandling av serviceavtal
 • Handläggning av försäkringsärenden
 • Beställarombud vid investeringar och hyresgästs anpassningar

Övrig förvaltning

 • Stöd inom ekonomisk förvaltning
 • Bistå med affärsplaner
 • Stöd vid försäljning och förvärv – DD
 • Teknisk personal och stöttnings funktioner inom drift
 • Underlag för miljöcertifiering
 • Genomförande av certifiering Miljöbyggnad iDrift