Konsulter inom brand- och säkerhetsteknik

Våra tekniker står för djup praktisk kompetens inom områdena brand- och säkerhetsteknik. De har gedigen erfarenhet från komplicerade systemlösningar i känsliga miljöer.

Våra brand-, säkerhets- och teleteknik-uppdrag sker i samarbete med Larm & Tele Partner (LTP). Vi erbjuder bland annat tjänster inom:

 • Riskanalys (analys och utvärdering)
 • Projektering och tekniska beskrivningar
 • Projektledning
 • Dokumentation
 • Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)
 • Utbildning
 • Entreprenader
 • Service & underhåll av säkerhetssystem

Genom att vi är obundna till olika leverantörer av utrustning och system, kan vi prioritera dina behov utifrån de specifika förutsättningar som gäller i varje enskilt fall.

Det här får du!
 • Trygghet och säkerhet i ditt personliga ansvar att kunna leva upp till lagen om skydd mot olyckor.
 • En kompetent personlig rådgivare inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA), samt brand- och säkerhetsteknik.
 • En opartisk konsult som ger dig de bästa förutsättningarna att ”landa rätt” i upphandlingar och system-design.
 • En fristående projektledare som i praktisk handling tar ansvar för samordning av externa och interna intressenter.

H2M – specialister inom teknisk fastighetsdrift och förvaltning

certifiering ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001